Base de dades de crims d'odi
En procés constant d'actualització

Crims d'odi
Crims d'odi

El lloc web www.crimenesdeodio.info recull tota la documentació disponible dels crims i un mapa interactiu de les víctimes de delictes d’odi que hi ha hagut a l’Estat espanyol entre 1990 i 2019. El portal web esdevé una eina contra la impunitat d’aquesta tipologia de crims.

Desplaçat dalt de tot